Algemeen

Elk artikel van Mansion Clothing voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door Mansion Clothing kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van Mansion Clothing en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

 

Garantievoorwaarden

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Indien een klacht gegrond is, beslist Mansion Clothing of het artikel gerepareerd, vervangen of gecrediteerd wordt. Een artikel, welke voor garantiebeoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Normale slijtage
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
  • Schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. brandschade of waterschade)

Garantie termijn

Mansion Clothing geeft minimaal 6 maanden garantie op de door haar geleverde artikelen, afhankelijk van het betreffende merk, en/of artikel. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Mansion Clothing.

Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten.

Klachten

Mocht het zo zijn dat je een klacht hebt, dan kun je deze bij ons melden via telefoon (+31 (0)72-5823414), of e-mail, voorzien van ordernummer en telefoonnummer zodat wij contact met je op kunnen nemen. Je kunt de klacht sturen naar support@mansionclothing.nl onder vermelding van 'klacht'. Per e-mail zullen wij de ontvangst van je klacht bevestigen. Wij zullen, in overleg met jou, het probleem zo goed en zo snel mogelijk oplossen.